VaderHuis

We hebben besloten om onze diensten voorlopig uit te stellen

IN HET GEBOUW VAN JHOP, KORTE VEERSTRAAT 230
IN DEN HAAG!!

WE KOMEN TWEE KEER PER MAAND SAMEN, OP DE EERSTE EN DE DERDE ZONDAG.

NIEUWS – NIEUWS – NIEUWS

De profetische conferentie met Isabel Allum in Beilen zal worden verplaatst naar een latere datum.  Betaalde registratie kan worden teruggestort.

https://www.eventsforchrist.nl/event/profetische-conferentie

Mijn tweede boek is uitgek​​​​​​​omen!
Ongekende Liefde – Wie wil dit nu niet?

Prijs €6,95  Bestellen? Stuur een mailtje naar vaderhuis@yahoo.com

Ik heb dit boek in de eerste plaats geschreven om de openbaring van God als liefdevolle Vader jong gelovigen en niet christenen bekend te maken.
Maar het is ook een middel voor christenen om het te gebruiken om de basis van deze openbaring te verspreiden!

 


En we hebben een sponsor actie voor de vertalingen van mijn eerste boek!

 

(Naast Nederlands en Duits en Albanees verschijnt mijn boek binnenkort ook in het
Engels – Farsi – Frans – Portugees – Urdu – Turks en waarschijnlijk ook in het Arabisch!)

Voor de Albanese, Farsi,Portugese, Turkse en Arabische vertaling zijn wij een crowd-funding begonnen.
Je kan voor €15,00 zorgen dat er 10 boeken gedrukt worden!
Dus voor €75,00 vijftig boeken of voor €150,00 honderd boeken (etc)
We beginnen nu met de Albanese uitgave die klaar is om gedrukt te worden. Kosovo en Albanië hebben GEEN boeken over de openbaring van het Vaderhart in hun taal.
Er is een dirtributie netwerk, door de lokale kerk waar wij contact mee hebben, aanwezig.
HELP JE MEE DEZE BOODSCHAP IN DE BALKAN TE VERSPREIDEN?
HARTELIJK DANK

Je kan het bedrag overmaken naar het VaderHuis (ANBI)
NL91 RABO 0148381839
o.v.v. Mission-gift boeken

Ook is dit boek een prachtig geschenk om weg te geven.
(Kijk bij de filmpjes naar mijn boek presentatie)

VOOR VADERHARTCONFERENTIES EN SEMINARS, KIJK OP

www.fatherhousethemovement.com

                      VaderHuis

Een nieuw seizoen

Hier een stukje over de nieuwe ontwikkelingen binnen het VaderHuis

Na 15 jaar VaderHuis-Den Haag gaan we een nieuw seizoen binnen. 
Verhuizen hebben we wel vaker gedaan, maar de zondagavond samenkomsten zijn nooit veranderd. Tot nu!

Het afgelopen jaar hebben we wel een vaste groep bezoekers gehad, maar het aantal was klein. Ook hebben veel van de bezoekers ook nog een andere samenkomst die zij bezoeken. De vraag deed zich voor of wij ‘gewoon’ met de VaderHuis diensten door moesten gaan of niet. Koos en Tineke hebben ons deze vraag ook voorgelegd.
Voor Anneke en mij lijkt er ook een nieuw seizoen aangebroken. We onderzoeken in het komende jaar of we (gedeeltelijk) ook in Duitsland kunnen gaan wonen. Dr. Peter Reis heeft een huisje vlak over de grens bij Emmen-Compascuum, waar we gebruik van kunnen maken. Aan de ene kant zal ons dit meer rust geven, en aan de andere kant zal het voor ons makkelijker zijn om de contacten in het Noorden te verstevigen. 
Dit betekent dat we soms het weekend niet in Den Haag zullen zijn, en dit heeft een effect op het VaderHuis. 
Het leek ons niet juist omte stoppen met het VaderHuis. We willen graag een plek inDen Haag blijven waar men de nieuwe openbaring van het Vaderhart van God kan blijven horen. Het aantal diensten willen we echter in eerste instantie terugbrengen naar twee per maand.

Nieuwe locatie
De plek van samenkomen wordt het gebouw van JHOP, aan de Korte Vleerstraat 230 in het centrum van Den Haag. 
De tijd van samenkomen veranderd niet, we zullen gewoon om 18:00 uur beginnen met koffie en thee en om 19:00 uur met de dienst.

Het aantal samenkomsten veranderd dus wel!!
We zullen voorlopig alleen de eerste en de derde zondagavond van de maand eenVaderHuis dienst hebben.

Aanbiddings/gebedsavond
In het afgelopen seizoen hebben Koos en Tineke van Gaalen ook één keer in de 14 dagen op de woensdagavond een aanbiddings/gebedsavond verzorgd in hetzelfde gebouw van JHOP.
Dit zal vanaf  woensdagavond 28 augustus ook weer plaatsvinden. 
Inloop 19:30 uur en aanvang 20:00 uur.
Wil je een herinneringsmailtje? 
Mail dit dan even naar kvgaalen@gmail.com 

VaderHuis de Beweging
Wil je meer weten over de spreekbeurten, seminars en conferenties die wij buiten Den Haag verzorgen?
Kijk dan even op de website www.fatherhousethemovement.com 

(meer…)

hart filmpjes

Live dienst met Henk Bruggenman

Gebeds avond met Koos en Tineke

De toekomst in relatie met de openbaring van het Vaderhart van God.

Tijd met God

Avond bij APDOH gemeente inWoudrigem

http://

‘Leven vanuit zoonschap’

John Nuttall

Vaders Brief

Gedrenkt Worden

Jezus Film

Falling Plates

Ontdekking

Mr. Happy Man

Kunstig hart

In het VaderHuis besteden we graag aandacht aan kunst. Een vorm van aanbidding of uiting van gedachten en gevoelens. Een selectie kun je hier bewonderen.

Op zondagavond tijdens het samenkomen, neem gerust je materialen mee en voel je vrij je uit te leven!

Zing, dans en heb lief

onbekendPatricia

Zing,
alsof niemand je kan horen
Dans,
alsof niemand staat te kijken
Heb Lief,
alsof je nooit bent gekwetst

de Opgaande Zon en Genezing

2011Dorothy Bertels

Dit schilderij portretteert een bevroren winter landschap. Er ontstaat een nevel, een mist als het land warmer wordt. Leven komt te voorschijn, en als alles verwarmd wordt door de kracht van de zon ontstaat er genezing en herstel door de warmte van Vader's liefde.

"Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de zon der Gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder haar vleugelen" (Maleachi 4:2)

Levensdans

onbekendLydia Buis

Ik dans
De dans van het leven
De dans van de eeuwigheid
Hij leidt
Ik hou van Hem
Zachtjes heel teder
Zijn handen herscheppen
Hij is mijn leven
Mijn lied

Onbekend

onbekendGeert Peters

Schilderij van Geert Peters

Verschijning op de berg

2013Yvonne LeTailleur

Jesus nam drie apostelen — Petrus, Jacobus en Johannes — mee de berg op, waar zij een groot licht zagen en Jezus, Moses en Elia daarin. De bedoeling was het geloof van de apostelen te versterken.

En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met Zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn; laten wij, als U wilt, hier drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een, en een voor Elia.
— HSV, Matteus 17:1-4 —

de Bruiloft van het Lam

2013Lydia Buis + Jorine van Hennink

De Here Jezus omarmt zijn bruid onder de choepa.
De engelen verwijzen naar de ark van het verbond, waar God aanwezig was onder de engelen op het deksel.
Onze toekomst als bruid ligt in het nieuwe Jerusalem.

Boodschappen

Neem de Vaderhart boodschap mee op reis, tijdens het strijken, het boodschappen doen, onderweg van huis of werk! Sla het bestand op je eigen computer op door 'rechts-te-klikken' en 'opslaan als' te selecteren. Of speel het bestand direct af.

1 maart 2020 Koos van Gaalen Zondag avond
16 februari 2020 Corrie ,Daniel en Henk Zondagavond Missionnight
2 februari 2020 Maricio en Martine Zondagavond
5 januari 2020 Henk Bruggenman Het Koninkrijk van God
15 december 2019 Henk Bruggenman Kerst
17 november 2019 Henk Bruggenman Zondagavond 17-11-2019 door Henk Bruggenman