MISSIONNIGHT met Daniël Hoogteyling en CORRIE OCKHUYSEN in VaderHuis Den Haag!

Daniël Hoogteyling spreekt vanavond in het VaderHuis.

Ook zal hij zijn zojuist verschenen boek LOVED promoten.

Corrie Ockhuysen  uit Mozambique  is vanavond ook bij ons, en zo hebben we een echte MISSIONNIGHT.