VaderHuis

NIEUWS-NIEUWS-NIEUWS-NIEUWS-NIEUWS

IN DE MAAND AUGUSTUS ZIJN ER GEEN DIENSTEN I.V.M. DE VAKANTIE

NA AUGUSTUS VERHUIZEN WE NAAR HET GEBOUW VAN JHOP, KORTE VLEERSTRAAT 230
IN DEN HAAG!!

WE KOMEN VOORLOPIG TWEE KEER PER MAAND SAMEN, OP DE EERSTE EN DE DERDE ZONDAG!

Op zondagavond 28 juli hebben we de laatste samenkomst  aan de
Kerketuinenweg 10c   2544 CW  Den Haag

DE  LOCATIE VAN HET VADERHUIS WORDT VANAF 1 SEPTEMBER 2019  HET JHOP GEBOUW AAN DE KORTE VLEERSTRAAT 230 IN DEN HAAG

1 september 2019

Spreker: Henk Bruggeman

WE KOMEN DEZE ZONDAGAVOND VOOR DE EERSTE KEER SAMEN IN HET JHOP-GEBOUW AAN DE KORTE VLEERSTRAAT 230 IN DEN HAAG.

KOM JE MET DE AUTO DAN MAG JE TOT ACHTER HET HEK RIJDEN. DIT ZIJN GRATIS PARKEERPLAATSEN.

15 september 2019
13 april 2020

Isabel Allum

NIEUWS-NIEUWS-NIEUWS-NIEUWS-NIEUWS

 

We hebben bericht gekregen van Isabel Allum.

Zo als het er nu uitziet kan zij i.p.v. eind 2019 van 13-15 april weer bij ons in het VaderHuis zijn.

Meer info volgt!

Mijn tweede boek is uitgekomen!
Ongekende Liefde – Wie wil dit nu niet?

Prijs €6,95  Bestellen? Stuur een mailtje naar vaderhuis@yahoo.com

Ik heb dit boek in de eerste plaats geschreven om de openbaring van God als liefdevolle Vader jong gelovigen en niet christenen bekend te maken.
Maar het is ook een middel voor christenen om het te gebruiken om de basis van deze openbaring te verspreiden!

 
En we hebben een sponsor actie voor de vertalingen van mijn eerste boek!

(Naast Nederlands en Duits verschijnt mijn boek binnenkort in het
Engels – Albanees – Farsi – Frans – Urdu en ook in het Turks!)

Voor de Albanese, Farsi en Turkse vertaling willen wij een crowd-funding beginnen.
Je kan voor €15,00 zorgen dat er 10 boeken gedrukt worden!
Dus voor €75,00 vijftig boeken of voor €150,00 honderd boeken (etc)
We beginnen nu met de Albanese uitgave die klaar is om gedrukt te worden. Kosovo en Albanië hebben GEEN boeken over de openbaring van het Vaderhart in hun taal.
Er is een dirtributie netwerk, door de lokale kerk waar wij contact mee hebben, aanwezig.
HELP JE MEE DEZE BOODSCHAP IN DE BALKAN TE VERSPREIDEN?
HARTELIJK DANK

Je kan het bedrag overmaken naar het VaderHuis (ANBI)
NL91 RABO 0148381839
o.v.v. Mission-gift boeken

Ook is dit boek een prachtig geschenk om weg te geven
(Kijk bij de filmpjes naar mijn boek presentatie)

                      VaderHuis

Een nieuw seizoen

                             Hier komt binnenkort een stuk over nieuwe ontwikkelingen binnen het VaderHuis

Er lijkt een doorbraak te zijn voor wat betreft de voortgang van het VaderHuis.  Anneke en ik hebben de afgelopen tijd vaak gesproken over ‘hoe nu verder’

Ironisch genoeg hebben we, zondag 10 december 2017, de dienst wegens weersomstandigheden en afzeggingen moeten cancellen.

Het lijkt erop, wanneer je het dramatisch beschrijft, dat het (oude) VaderHuis sterft, om vervolgens opnieuw te kunnen beginnen (op te staan).

Gedurende de afgelopen maanden hebben we ook over het bestaansrecht van het VaderHuis nagedacht.  Heeft het zin om door te gaan, wanneer er zo weinig mensen komen.                      Hebben de mensen die er nog zijn wel visie voor het voortbestaan van het VaderHuis?

Anneke en ik zijn samen tot de conclusie gekomen dat het ’t waard is om door te gaan.              Terugkijkend op de afgelopen weken zien we enkele dingen die ons tot dit besluit hebben gebracht.

Op dit moment verhuist er iemand terug naar Den Haag.                                                                  Waarom? Omdat zij zich het meest veilig en thuis voelt in het VaderHuis.

Niet lang geleden kwam er iemand voor de eerste keer in het VaderHuis en was ‘onderste boven’ van de boodschap die zo anders was. Zij komt uit een gemeente waar zij het niet langer uit kon houden. Zij zocht een plek voor herstel en heeft dit gevonden in het VaderHuis.

Er zijn mensen enige jaren naar het VaderHuis gekomen, waarna zij in Zevenhuizen betrokken geraakt zijn bij een nieuwe gemeente.

Nu ben ik gevraagd om hier vier of vijf keer per jaar te komen spreken over de openbaring van het Vaderhart. Door het bestaan van het VaderHuis is er nu input in Zevenhuizen.

Voor jaren is het VaderHuis in Den Haag een plek geweest voor mensen uit Katwijk om naar toe te komen. Nu hebben we een ingang in een gemeente in Katwijk, waar we vier tot vijf keer per jaar mogen spreken en waar nieuwe relaties ontstaan en de openbaring van het Vaderhart

Al een lange tijd komen er ook mensen vanuit Zoetermeer naar het VaderHuis. Dit zijn mensen die zelf ook betrokken zijn in een gemeente in Zoetermeer. Het is mooi om te zien dat de boodschap van het Vaderhart nu ook in deze gemeente meer en meer gestalte krijgt!

Het VaderHuis was de plek waar iemand vanuit Chili terecht kwam. De openbaring van het  Vaderhart heeft hem volledig veranderd. En hij en zijn in het VaderHuis gevonden vrouw dragen deze openbaring nu aktief uit!

Sinds kort staan de preken op de website van het VaderHuis. We krijgen berichten dat er o.a. een groepje mensen samenkomt om gezamenlijk in het Noorden naar deze boodschappen te luisteren. Het is een hulp voor degenen in Nederland waar de Vaderhartboodschap nog niet, of weinig te horen is.

Als VaderHuis willen wij nog steeds een plek zijn waar we proberen vorm te geven aan een nieuwe vorm van gemeente zijn.  Steeds meer komen we erachter dat de samenkomsten minder centraal staan en dat het meer te maken heeft met (h)echte relaties.

Relatie met de mensen die het VaderHuis bezoeken, maar ook met de buren drie deuren verderop, van tijd tot tijd een plekje geven aan iemand uit België, die door een hele zware tijd heen gaat. Contact met mensen die bij de AA komen…

Zijn beeld                                                                                                                                                    In de gelijkenis van de ondankbare slaaf zien we dat de bedoeling van het kwijtschelden van de schuld is om in staat te zijn om datgene wat hij krijgt, nu ook zelf te kunnen doorgeven.  In plaats daarvan wilde slaaf die alles had gekregen, nog meer voor zichzelf. Wij mogen naar het VaderHuis komen om er te kunnen zijn voor die ander. Natuurlijk is het heerlijk om zelf ook te ontvangen, maar het leuke is dat je vaak het meeste ontvangt wanneer je kan geven aan die ander.

We willen dat het VaderHuis nog steeds een plek is waar mensen tot herstel kunnen komen en geholpen worden om dicht bij het hart van de Vader te komen.

Je kan geen lid worden van het VaderHuis, maar je kan wel besluiten om deelnemer te zijn. Dit betekent dat je kiest om te willen deelnemen om de visie van het VaderHuis mee te helpen uitdragen. Er is altijd de mogelijkheid om ook zelf te kunnen ontvangen, maar op het moment dat je ontvangen hebt, is het belangrijk om dit ook uit te dragen.

Israël                                                                                                                                                              Met dat we als VaderHuis gaan verhuizen naar het gebouw van Pillar of Fire, hebben we het verlangen om ook praktisch meer verbonden te raken met het werk voor Israël. We willen ook als gemeente graag gebruikt worden om Israël te zegenen.

Wij geloven dat er een mandaat gegeven is aan het VaderHuis om openbaring van het Vaderhart van God te ontvangen en om dit door te geven.

Ik ken vele plekken in de regio waar gesproken wordt over Jezus en ook over de Heilige Geest. We zijn dankbaar voor deze plekken en we zegenen hen. Maar ik ken op dit moment nauwelijks plekken waar de openbaring van het Vaderhart zichtbaar gedragen wordt. Het is onze visie dat dit veranderd. Natuurlijk kan dit niet zonder Jezus of zonder de Heilige Geest! Zij zijn de basis waardoor we in de eerste plaats tot de Vader kunnen komen en waardoor het Vaderhart geopenbaard wordt.

Zijnde Heilige Geest en Jezus laten zich als het ware gebruiken om ons tot ons doel te laten komen…. Het Vaderhart van God!

(meer…)

hart filmpjes

Avond bij APDOH gemeente inWoudrigem

http://

‘Leven vanuit zoonschap’

John Nuttall

Vaders Brief

Gedrenkt Worden

Jezus Film

Falling Plates

Ontdekking

Mr. Happy Man

Kunstig hart

In het VaderHuis besteden we graag aandacht aan kunst. Een vorm van aanbidding of uiting van gedachten en gevoelens. Een selectie kun je hier bewonderen.

Op zondagavond tijdens het samenkomen, neem gerust je materialen mee en voel je vrij je uit te leven!

Zing, dans en heb lief

onbekendPatricia

Zing,
alsof niemand je kan horen
Dans,
alsof niemand staat te kijken
Heb Lief,
alsof je nooit bent gekwetst

de Opgaande Zon en Genezing

2011Dorothy Bertels

Dit schilderij portretteert een bevroren winter landschap. Er ontstaat een nevel, een mist als het land warmer wordt. Leven komt te voorschijn, en als alles verwarmd wordt door de kracht van de zon ontstaat er genezing en herstel door de warmte van Vader's liefde.

"Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de zon der Gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder haar vleugelen" (Maleachi 4:2)

Levensdans

onbekendLydia Buis

Ik dans
De dans van het leven
De dans van de eeuwigheid
Hij leidt
Ik hou van Hem
Zachtjes heel teder
Zijn handen herscheppen
Hij is mijn leven
Mijn lied

Onbekend

onbekendGeert Peters

Schilderij van Geert Peters

Verschijning op de berg

2013Yvonne LeTailleur

Jesus nam drie apostelen — Petrus, Jacobus en Johannes — mee de berg op, waar zij een groot licht zagen en Jezus, Moses en Elia daarin. De bedoeling was het geloof van de apostelen te versterken.

En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met Zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn; laten wij, als U wilt, hier drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een, en een voor Elia.
— HSV, Matteus 17:1-4 —

de Bruiloft van het Lam

2013Lydia Buis + Jorine van Hennink

De Here Jezus omarmt zijn bruid onder de choepa.
De engelen verwijzen naar de ark van het verbond, waar God aanwezig was onder de engelen op het deksel.
Onze toekomst als bruid ligt in het nieuwe Jerusalem.

Boodschappen

Neem de Vaderhart boodschap mee op reis, tijdens het strijken, het boodschappen doen, onderweg van huis of werk! Sla het bestand op je eigen computer op door 'rechts-te-klikken' en 'opslaan als' te selecteren. Of speel het bestand direct af.