Binnenkort in het VaderHuis

Wij komen iedere zondag rond 18.30 uur samen,
we vinden het leuk je dan te ontmoeten!
Adres: Zichtenburglaan 31  2544 EA  Den Haag

24 augustus 2018

Leven vanuit zoonschap

Mijn boek is uit!

De essentie van mijn boek gaat over onze terugkeer naar het hart van de Vader. Het gaat over openbaringen vanuit het Vaderhart van God. Door het lezen van het boek kom je erachter dat Zijn verlangen naar ons in principe nog groter is dan ons verlangen naar Hem!

Je kan het boek kopen in de (evangelische) boekwinkel, of bij mij bestellen door een mailtje te sturen naar vaderhuis@yahoo.com met vermelding van je adres en hoeveel exemplaren je bestellen wilt. Daarna stuur ik je een berichtje met de betaalgegevens.

Van 8-10 september het laatste nederlandstalige boot-weekend op de Siloam!

​info en registratie: www.stichtingsiloam.nl 

Mijn boek is uit!

Kijk bij de filmpjes naar mijn boek presentatie

VaderHuis

Het VaderHuis is een samenkomen waarin relatie met elkaar voorop staat. Binnen een ongedwongen sfeer willen we genieten van de liefde van de Vader, een boodschap die in het VaderHuis centraal staat. Jezus maakte de weg vrij naar de Vader, zodat we weer bij Hem kunnen komen.

Het gaat niet ‘over ons’, het gaat ons om jou. Wij willen jou beter leren kennen. Rond 18.30 uur op zondagavond beginnen we met een heerlijk kopje koffie of thee en veel gezelligheid. Tijd om elkaar te ontmoeten en oor te hebben voor elkaar. Hierna is er ruimte om God te aanbidden en aansluitend zal er een boodschap gebracht worden. Achteraf nemen we de tijd om in Zijn aanwezigheid te zijn en van Hem te ontvangen. Intiem met Hem te zijn aan het avondmaal, of je hart luchten en samen in gebed te gaan.

We nodigen je van harte uit om deel te nemen en Zijn Zegen te ervaren! Lichaam zijn, dat doen wij alle dagen van de week. Op zondag komen we samen om het samen te delen!

Wil je het VaderHuis —en de Vaderhart-boodschap in het bijzonder— ondersteunen? Stuur ons een gift via PayPal, een account bij PayPal is niet nodig wanneer je een bedrag wilt overmaken van jouw bank- of girorekening.

lees meer…
over ons
Corrie Ockenhuyzen

hart filmpjes

‘Leven vanuit zoonschap’

John Nuttall

Vaders Brief

Gedrenkt Worden

Jezus Film

Falling Plates

Ontdekking

Mr. Happy Man

Kunstig hart

In het VaderHuis besteden we graag aandacht aan kunst. Een vorm van aanbidding of uiting van gedachten en gevoelens. Een selectie kun je hier bewonderen.

Op zondagavond tijdens het samenkomen, neem gerust je materialen mee en voel je vrij je uit te leven!

Zing, dans en heb lief

onbekendPatricia

Zing,
alsof niemand je kan horen
Dans,
alsof niemand staat te kijken
Heb Lief,
alsof je nooit bent gekwetst

de Opgaande Zon en Genezing

2011Dorothy Bertels

Dit schilderij portretteert een bevroren winter landschap. Er ontstaat een nevel, een mist als het land warmer wordt. Leven komt te voorschijn, en als alles verwarmd wordt door de kracht van de zon ontstaat er genezing en herstel door de warmte van Vader's liefde.

"Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de zon der Gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder haar vleugelen" (Maleachi 4:2)

Levensdans

onbekendLydia Buis

Ik dans
De dans van het leven
De dans van de eeuwigheid
Hij leidt
Ik hou van Hem
Zachtjes heel teder
Zijn handen herscheppen
Hij is mijn leven
Mijn lied

Onbekend

onbekendGeert Peters

Schilderij van Geert Peters

Verschijning op de berg

2013Yvonne LeTailleur

Jesus nam drie apostelen — Petrus, Jacobus en Johannes — mee de berg op, waar zij een groot licht zagen en Jezus, Moses en Elia daarin. De bedoeling was het geloof van de apostelen te versterken.

En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met Zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn; laten wij, als U wilt, hier drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een, en een voor Elia.
— HSV, Matteus 17:1-4 —

de Bruiloft van het Lam

2013Lydia Buis + Jorine van Hennink

De Here Jezus omarmt zijn bruid onder de choepa.
De engelen verwijzen naar de ark van het verbond, waar God aanwezig was onder de engelen op het deksel.
Onze toekomst als bruid ligt in het nieuwe Jerusalem.

Boodschappen

Neem de Vaderhart boodschap mee op reis, tijdens het strijken, het boodschappen doen, onderweg van huis of werk! Sla het bestand op je eigen computer op door 'rechts-te-klikken' en 'opslaan als' te selecteren. Of speel het bestand direct af.